15.06.2021

  • Ο Δήμος καλεί τους κατόχους σκύλων να φροντίσουν το ταχύτερο για την εξασφάλιση της/ων αναγκαίας/ων άδειας/ών από τα Γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας στο Δήμο Λάρνακας στο Κέντρο Εξυπηρέτηση του Δημότη.

  • Για επικίνδυνες φυλές (America Pit Bull, Pit Bull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brazileiro, Japanese Tossa) τα δικαιώματα είναι €170.

  • Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης πως σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανταπόκριση προς τα ανωτέρω, ο Δήμος Λάρνακας δεν θα έχει άλλη επιλογή από τη λήψη των προβλεπόμενων, από τη σχετική Νομοθεσία, μέτρων.

  • Η άδεια κατοχής σκύλου ισχύει για ένα χρόνο, από την ημερομηνία έκδοσής της.

21/07/20 11:48

Συστάσεις Δήμου Λάρνακας προς ιδιοκτήτες σκύλων και εξασφάλιση άδειας κατοχής

Στην ανακοίνωση του ο Δήμος Λάρνακας αναφέρει ότι «σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας οι κάτοχοι σκύλων έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν άδεια/ες κατοχής για το/ους σκύλο/ους τους, εφόσον το/α αναφερόμενο/α ζώο/α σας είναι ηλικίας έξι (6) μηνών και άνω. Η...

rikNews ·

Συστάσεις Δήμου Λάρνακας προς ιδιοκτήτες σκύλων και εξασφάλιση άδειας κατοχής

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook