15.05.2021

  • Σε αυτό το πλαίσιο το Πανεπιστήμιο Frederick, σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ και το Technion, διοργάνωσε συμπόσιο με θέμα: Μεγάλες Αστικές Αναπτύξεις στην Κύπρο και το Ισραήλ: Πολεοδομία, Προκλήσεις και Πραγματικότητες.

  • Σε πολλές περιπτώσεις οι αναπτύξεις αυτές πριμοδοτούνται, με εξαιρέσεις από πολεοδομικούς περιορισμούς και σημαντική αύξηση της επιτρεπόμενης δόμησης.

  • - Η απουσία χωροθετικής στρατηγικής και τα χαλαρά πλαίσια προϋποθέσεων για αδειοδότηση στην Κύπρο, καθώς και η απουσία σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση αυτών των συγκροτημάτων.

  • - Πολυπαραμετρικά εργαλεία που επιτρέπουν στις πολεοδομικές αρχές και στους αρχιτέκτονες να βαθμολογούν και να ελέγχουν την ποιότητα του σχεδιασμού των μεγάλων αναπτύξεων.

11/04/19 16:05

Συνεργασία του Πανεπιστημίου Frederick και του Technion Israel Institute of Technology

Για την ανάπτυξη των πόλεων του αύριο Οι μεγάλες αστικές αναπτύξεις αφορούν κτιριακά συγκροτήματα με κλίμακα αρκετά μεγαλύτερη από τη συνήθη, τόσο σε οριζόντια ανάπτυξη όσο και καθ’ ύψος, αλλάζοντας δραστικά τη συμβατική εικόνα του δομημένου περιβάλλοντος. Σε πολλές περιπτώσεις...

ΠαιδείαNews ·

Συνεργασία του Πανεπιστημίου Frederick και του Technion Israel Institute of Technology

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook