15.05.2021

  • - Έχει επενδύσει σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ποσό που αναλογεί στο 10% τουλάχιστον του ετήσιου κύκλου εργασιών της.

  • Το Υπουργείο Οικονομικών θα διατηρεί επίσης σχετικό Μητρώο με τις καινοτόμες επιχειρήσεις.

  • Τι και πώς φοροαπαλλάσσεται Η επένδυση αφορά χρηματοδότηση επιχειρηματικού κίνδυνου σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) και μπορεί να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μορφών επένδυσης (επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, δάνεια, χρηματοδοτικές μισθώσεις, εγγυήσεις κ.ά.).

  • Η φοροαπαλλαγή υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες: - Το ποσό που εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου αυτού στο φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιείται η επένδυση.

26/05/19 18:12

Οδηγός φοροαπαλλαγών για καινοτόμες επιχειρήσεις

ΤΟ ΚΕΒΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ Μια από τις σημαντικές δράσεις που έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου με σκοπό τη δημιουργία ενός ελκυστικού κινήτρου...

sigmalive cyprus ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook