18.05.2021

  • , Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από την ημέρα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε ένα σχέδιο για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ).

  • Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει θέσει για 4η συνεχόμενη χρονιά τις ΜΕΧ ως μία από τις προτεραιότητές της για την εποπτεία των τραπεζών το έτος 2019.

  • Η εποπτική απαίτηση της ΕΚΤ με βάση την εποπτική επιθεώρηση του 2018 (Supervisory Review and Evaluation Process), η οποία καθορίζει εποπτικές απαιτήσεις για το υφιστάμενο απόθεμα (stock) των ΜΕΧ των τραπεζών.

  • Η αλλαγή στον Κανονισμό 575/2013, η οποία ψηφίστηκε από την ευρωπαϊκή Βουλή (δημοσιεύτηκε στις 25 Απριλίου 2019) και αφορά ελάχιστες απαιτήσεις για προβλέψεις (common minimum loss coverage ratios - statutory backstops) για επισφάλειες.

26/05/19 18:12

Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις και προβλέψεις για επισφαλείς απαιτή

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΝΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από την ημέρα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε ένα σχέδιο για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων...

sigmalive cyprus ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook