18.05.2021

  • θη, αδυναμίες και παραλείψεις σε σχέση με τη λειτουργία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσίας Κύπρου, στην έκθεσή της για τον ΟΝΕΚ που έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα.

  • Επιπλέον παρατήρησε ελλιπή παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, αφού συγκεκριμένοι όροι εντολής δεν φαίνεται να υλοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο.

  • Παράλληλα δεν προωθήθηκαν ακόμα ενέργειες για εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης από τον Οργανισμό, για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι συνεισφορές στο Σχέδιο Συντάξεων των υπαλλήλων είναι αρκετές για κάλυψη των μελλοντικών του υποχρεώσεων.

  • Επισημάνθηκε ότι οι εκθέσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή πρέπει να τυγχάνουν της δέουσας σημασίας και να τίθενται απευθείας ενώπιον του ΔΣ, για ενημέρωση και λήψη διορθωτικών μέτρων.

27/01/21 11:49

Λάθη, αδυναμίες και παραλείψεις παρά τις βελτιώσεις διαπιστώνει για τον ΟΝΕΚ η Ελεγκτική Υπηρεσία

θη, αδυναμίες και παραλείψεις σε σχέση με τη λειτουργία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσίας Κύπρου, στην έκθεσή της για τον ΟΝΕΚ που έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα. «Παρόλο που γενικά παρατηρείται βελτίωση, εντοπίστηκαν και πάλι λάθη,...

rikNews ·

Λάθη, αδυναμίες και παραλείψεις παρά τις βελτιώσεις διαπιστώνει για τον ΟΝΕΚ η Ελεγκτική Υπηρεσία

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook