18.05.2021

    Από την έκθεση του 2019, που παρουσίασε ο Επίτροπος Καρμένου Βέλλα, προκύπτει ότι, όσον αφορά την προστασία της φύσης, "εξακολουθούν να υφίστανται ανεπάρκειες στον χαρακτηρισμό του χερσαίου τμήματος του δικτύου Natura 2000". Επιπλέον, υπάρχουν "σοβαρές ανεπάρκειες στη θάλασσα, ιδίως στις υπεράκτιες θαλάσσιες περιοχές". "Η αποτελεσματική προστασία των τόπων Natura 2000 —ιδίως στις παράκτιες ζώνες— από μη συμβατές δραστηριότητες ή εξελίξεις που τις κατακερματίζουν ή τις υποβαθμίζουν εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία", αναφέρει η έκθεση. "Τα σχέδια διαχείρισης για αυτούς τους τόπους πρέπει να ολοκληρωθούν και να εφαρμοστούν καταλλήλως και όλες οι απαραίτητες περιβαλλοντικές εκτιμήσεις πρέπει να διενεργηθούν με ορθό τρόπο προτού μπορέσουν να εγκριθούν πιθανώς επιζήμια σχέδια ή έργα", προειδοποιεί η Κομισιόν και ζητά όπως τα απαραίτητα μέτρα...
06/04/19 11:10

Κομισιόν: Προβλήματα στη διαχείριση περιοχών Natura και αποβλήτων στην Κύπρο.

Από την έκθεση του 2019, που παρουσίασε ο Επίτροπος Καρμένου Βέλλα, προκύπτει ότι, όσον αφορά την προστασία της φύσης, "εξακολουθούν να υφίστανται ανεπάρκειες στον χαρακτηρισμό του χερσαίου τμήματος του δικτύου Natura 2000". Επιπλέον, υπάρχουν "σοβαρές ανεπάρκειες στη θάλασσα,...

rikNews ·

Κομισιόν: Προβλήματα στη διαχείριση περιοχών Natura και αποβλήτων στην Κύπρο.

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook