23.09.2021

  • Σύμφωνα με τους ελεγκτές, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συνεπής μεταχείριση των τραπεζών, λόγω αποκλίσεων, παραδείγματος χάριν, όσον αφορά την αξιολόγηση των κρίσιμων λειτουργιών και του δημόσιου συμφέροντος.

  • Καθυστερήσεις σημειώθηκαν επίσης στην έγκριση των σχεδίων εξυγίανσης από το SRB για τις τράπεζες που υπάγονται στην αρμοδιότητά του.

  • Συνιστούν μάλιστα την πρόβλεψη στη νομοθεσία αντικειμενικών και ποσοτικοποιημένων ορίων για την ενεργοποίηση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης και την κήρυξη μιας τράπεζας σε σημείο πτώχευσης ή πιθανής πτώχευσης.

  • To EΕΣ επισημαίνει ακόμα ότι στις πολιτικές που απουσιάζουν σε επίπεδο SRB περιλαμβάνονται εκείνες που αφορούν τη στέρεη διακυβέρνηση και την ανταλλαγή πληροφοριών κατά την εξυγίανση, δεδομένης της ανάγκης για λήψη αποφάσεων σε συνθήκες κατεπείγοντος.

14/01/21 22:06

Κενά στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης, καταγράφει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (ΕΜΕ), το σύστημα που θέσπισε η ΕΕ για την εύτακτη εκκαθάριση προβληματικών τραπεζών στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης, με στόχο την αποφυγή δαπανηρών διασώσεων, "έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την εξυγίανση...

rikNews ·

Κενά στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης, καταγράφει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook