15.05.2021

  • Και με συνέπειαν προς την πολυαίωνον και πολυκύμαντον αλλ’ Ελληνικήν Κυπριακήν Ιστορικήν πορείαν.

  • Το 1959 ετερματίσθη ο αγών εκείνος εις πείσμα της ιστορικής πορείας του Ελληνισμού και των εθνικών προσανατολισμών που συνετήρησαν την Ελληνικότητα της Νήσου και την επιβίωσιν του Ελληνισμού της.

02/06/19 18:10

Για ποιους κτυπά η καμπάνα

Το έτος 1959 υπήρξεν ιστορικόν διά την Κύπρον. Και το Ελληνικόν Έθνος ολόκληρον. Υπήρξεν ιστορικώτερον του 1955. Το 1955 ήρχισεν ένας δυναμικός απελευθερωτικός αγών. Με ξεκαθαρισμένον το ιδεώδες του. Και με συνέπειαν προς την πολυαίωνον και πολυκύμαντον αλλ’ Ελληνικήν Κυπριακήν...

sigmalive cyprus ·

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook