03.08.2021

  • Δικαιούχοι είναι όσοι παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 35% και έχουν διευθετημένες ή σε ρύθμιση, τις υποχρεώσεις τους προς το ΦΠΑ.

  • Το πρώτο σχέδιο αφορά την κρατική χορηγία προς επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, για κάλυψη αναγκών για την καταβολή ενοικίων και δόσεων δανείων, καθώς και για λειτουργικά έξοδα.

  • Προϋπόθεση για υποβολή αίτησης αποτελεί η διατήρηση της μόνιμης έδρας της επιχείρησης στην Κύπρο.

  • Θα λάβουν πρόσθετη επιδότηση ίση με το 50% του επιδόματος που ήδη λαμβάνουν μέσω των σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας.

09/01/21 13:12

Έξι σχέδια ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας, ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ

Το πρώτο σχέδιο αφορά την κρατική χορηγία προς επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, για κάλυψη αναγκών για την καταβολή ενοικίων και δόσεων δανείων, καθώς και για λειτουργικά έξοδα. Δικαιούχοι είναι όσοι παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 35% και...

rikNews ·

Έξι σχέδια ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας, ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook