05.10.2022

  • Τρία άλλα κράτη μέλη της ΕΕ κατέγραψαν μερίδιο υψηλότερο από το 1% του ΑΕΠ: Σλοβενία ​​(2,5%), Πορτογαλία (1,4%) και Κροατία (1,2%).

  • Σύμφωνα με την Eurostat, αυτό οφειλόταν σε μια μεγάλη συναλλαγή το 2018, κατά την οποία μη εξυπηρετούμενα δάνεια από μια κυπριακή δημόσια χρηματοοικονομική εταιρεία (ταξινομημένη εκτός κυβέρνησης) μεταφέρθηκαν σε μια κρατική μονάδα, όπως αναφέρει.

  • Το υψηλότερο ποσοστό κρατικών εγγυήσεων καταγράφηκε στη Φινλανδία (33,4% του ΑΕΠ), μπροστά από τη Δανία (18,2%), την Αυστρία (16,1%), τη Γερμανία (13,2%) και τη Γαλλία (11,6%).

  • Στην περίπτωση της Κροατίας, το ποσοστό αναφέρεται κυρίως στα δάνεια μιας εθνικής τράπεζας ανάπτυξης (επίσης κατατάσσεται στη γενική κυβέρνηση).

29/01/21 14:01

Eurostat: Το 2019 η Κύπρος παρέμεινε η χώρα με το υψηλότερο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων

Το 2019, η Κύπρος παρέμεινε η χώρα με το υψηλότερο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων (περιουσιακά στοιχεία) της γενικής κυβέρνησης, στο 28,8% του ΑΕΠ, ένα πολύ μεγαλύτερο μερίδιο σε σύγκριση με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, παρά την ετήσια μείωση του περισσότερες από 3 ποσοστιαίες...

rikNews ·

Eurostat: Το 2019 η Κύπρος παρέμεινε η χώρα με το υψηλότερο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook