13.05.2021

  • * Η ατμοσφαιρική ρύπανση, αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων και βιομηχανικών εργασιών, βλάπτει την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

  • Παραδείγματος χάριν, τα λεπτόκοκκα αιωρούμενα σωματίδια (σωματίδια με διάμετρο μικρότερο από 2.5 μm) έχει υπολογιστεί ότι μειώνουν το προσδόκιμο ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κατά περισσότερο από οχτώ μήνες.

  • *ΕρευνήτριαΚέντρου Έρευνας Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Νερού Ινστιτούτου Κύπρου *ΗDr.

  • Περίπου 90% του ευρωπαϊκού αστικού πληθυσμού εκτίθεται σε συγκεντρώσεις ρύπων που υπερβαίνουν τα όρια ποιότητας του αέρα τα οποία κρίνονται επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία.

09/03/19 11:43

Ατμοσφαιρική ρύπανση και ανθρώπινη ευημερία: ένας φαύλος κύκλος

ΤΗΣ ΔΡΟΣJONIDA KUSHTA* Η ατμοσφαιρική ρύπανση, αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων και βιομηχανικών εργασιών, βλάπτει την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Στα μεγάλα αστικά κέντρα το μεγαλύτερο πρόβλημα οφείλεται στις μεταφορές ενώ η σημαντικότερη βιομηχανική πηγή...

ΠαιδείαNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook