15.07.2020

  • Η γενική συζήτηση είχε ως θέμα τη Συνολική Αξιολόγηση των Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων σε όλες τις πτυχές τους.

  • Ενώ σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συμμερίζεται το όραμα του Γενικού Γραμματέα στη μεταρρύθμιση του πυλώνα της ειρήνης και ασφάλειας και χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα επί αυτού.

  • Επιπλέον, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τα κράτη μέλη που συμβάλλουν με στρατιωτικό και αστυνομικό προσωπικό στην UNFICYP.

  • Ο αντιπρόσωπος της Κύπρου επισήμανε επίσης τη σημασία παροχής σαφούς στρατιωτικής καθοδήγησης, επαρκούς χρηματοδότησης, κατάλληλου εξοπλισμού καθώς και κατάλληλης κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού των ειρηνευτικών επιχειρήσεων.

07/11/19 11:45

Ζωτικός ο ρόλος που διαδραματίζουν οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις, επισημαίνει η Κύπρος

Το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις στην πρόληψη της κλιμάκωσης αλλά και της αποκλιμάκωσης των συγκρούσεων και  εντάσεων, στην προώθηση της σταθερότητας και στη δημιουργία περιβάλλοντος που επιτρέπουν τις ειρηνευτικές διαδικασίες, ανέπτυξε στη...

rikNews ·

Ζωτικός ο ρόλος που διαδραματίζουν οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις, επισημαίνει η Κύπρος

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook