21.08.2019

  • Προσθέτει ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της ανακοίνωσης των νέων μετόχων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία απόκτησης εργασιών της πρώην ΣΚΤ.

  • Ως εκ τούτου, ένα σχέδιο ευρείας κλίμακας έχει καταρτισθεί και υλοποιείται όσον αφορά την ενσωμάτωση, με την πλήρη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διεύθυνσης και του προσωπικού της Ελληνικής Τράπεζας, προσθέτει.

  • Αναφέρει επίσης ότι η περίμετρος της Απόκτησης είναι συμπληρωματική προς το υφιστάμενο επιχειρηματικό μοντέλο, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας και συνέργειες.

  • Επιπλέον, η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι στόχος της είναι να παρέχει άριστες υπηρεσίες και ανταγωνιστικά προϊόντα στη διευρυμένη πελατειακή μας βάση, ενώ συνεχίζει δυναμικά να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

28/03/19 20:14

Βελτιώθηκε το χρηματοοικονομικό της προφίλ, αναφέρει η Ελληνική Τράπεζα

Ταυτόχρονα, η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή θέση καθώς υπήρξε ενίσχυση των ενδεικτικών δεικτών του Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 ratio) σε 17,8% και της Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 20,4%, πολύ ψηλότερες από τις ελάχιστες κανονιστικές...

rikNews ·

Βελτιώθηκε το χρηματοοικονομικό της προφίλ, αναφέρει η Ελληνική Τράπεζα

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook