30.05.2020

  • Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι τροποποιήσεις επήλθαν για την εξυπηρέτηση αναγκών, η κάλυψη των οποίων δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με εναλλακτικούς τρόπους.

  • Για όσους δεν διαθέτουν τα πιο πάνω, κατ’ εξαίρεση θα γίνεται αποδεκτό άλλο αποδεικτικό ταυτοποίησης, όπως ξένο/η διαβατήριο/ταυτότητα ή διπλωματικό διαβατήριο.

  • Γραπτά μηνύματα (SMS) θα λαμβάνουν απαντήσεις σε 3 μορφές: έγκριση, απόρριψη λόγω δομής μηνυμάτων ή ειδοποίηση συμπλήρωσης του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων ημερήσιων μετακινήσεων.

  • Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή μηνύματος στο 8998 είναι χωρίς χρέωση.

01/04/20 17:46

Τροποποιήσεις στον μηχανισμό εξασφάλισης έγκρισης για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι τροποποιήσεις επήλθαν για την εξυπηρέτηση αναγκών, η κάλυψη των οποίων δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με εναλλακτικούς τρόπους. Αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης κατ’ εξαίρεση μετακίνησης: Για όλες τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις,...

rikNews ·

Τροποποιήσεις στον μηχανισμό εξασφάλισης έγκρισης για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook