20.06.2019

  • Οι ιατροί που κατέχουν τη συγκεκριμένη ειδικότητα εργοδοτούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και στελεχώνουν Κέντρα Υγείας, Τμήματα Πρώτων Βοηθειών, εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων ή ιδιωτικά ιατρεία.

  • Γ. Ι. Κ.) δηλώνει ξεκάθαρα ότι το ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμοστεί για την εκπαίδευση ανειδίκευτων ιατρών δεν θα οδηγήσει στην απόκτηση τίτλου ειδικότητας στη Γενική Ιατρική.

  • Η ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής απαιτεί εκπαίδευση τεσσάρων ετών, πραγματοποιείται σε κλινικές νοσοκομείων και Κέντρα Υγείας και αποκτάται μετά από επιτυχία σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο εξωτερικό.

  • Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνει το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον ΟΑΥ και τον ΠΙΣ πραγματοποιείται για μία και μόνο φορά σε ανειδίκευτους ιατρούς.

10/01/19 19:32

«Το ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν θα οδηγήσει σε τίτλο ειδικότητας στη Γενική Ιατρική»

Προειδοποίηση της Εταιρείας Γενικής Ιατρικής Κύπρου (Ε. Γ. Ι. Κ.) Η επιστημονική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής Κύπρου (Ε. Γ. Ι. Κ.) η οποία εκπροσωπεί τους ιατρούς με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική και οι οποίοι θα αποτελέσουν τους  Προσωπικούς Ιατρούς στην ΠΦΥ για ενήλικες,...

υγείαnews ·

«Το ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν θα οδηγήσει σε τίτλο ειδικότητας στη Γενική Ιατρική»

υγείαnews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook