27.01.2020

  • Όταν οι πελάτες δεν τηρούν τις συμφωνηθείσες συμφωνίες αποπληρωμής τους, η τράπεζα πρέπει να δεσμεύσουν περισσότερα κεφάλαια με την υπόθεση ότι το δάνειο δεν θα επιστραφεί.

  • Διατηρεί τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ενθαρρύνει τη χορήγηση δανείων για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας εντός της Ένωσης.

  • Αυτό αυξάνει την ανθεκτικότητα της τράπεζας σε δυσμενείς διαταραχές, διευκολύνοντας τον ιδιωτικό καταμερισμό κινδύνων, μειώνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για δημόσια παρέμβαση.

  • Επιπλέον, η αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της τραπεζικής ένωσης.

10/04/19 16:14

Το Συμβούλιο της ΕΕ εγκρίνει το νέο πλαίσιο για τα ΜΕΔ

Οι νέοι κανόνες καθορίζουν κεφαλαιακές απαιτήσεις που ισχύουν για τις τράπεζες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) στους ισολογισμούς τους. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες θα αφιερώνουν επαρκείς ίδιους πόρους όταν τα νέα δάνεια καθίστανται ανεπαρκή...

rikNews ·

Το Συμβούλιο της ΕΕ εγκρίνει το νέο πλαίσιο για τα ΜΕΔ

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook