21.05.2022

  • Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα “SERUMS”, χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., μέσω του Προγράμματος Ορίζοντας 2020, με συνολική χρηματοδότηση ύψους 4,57 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους €406,571 ευρώ αναλογεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

  • Στο πλαίσιο της Δέσμης Εργασίας προτείνεται μια καινοτόμος προσέγγιση, η οποία θα βασίζεται σε έναν ευέλικτο μηχανισμό ταυτοποίησης χρηστών με κύριο στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, ευχρηστίας και εμπειρίας χρήσης.

  • Εξάλλου, σήμερα ένα ολιστικό και σύγχρονο σύστημα υγείας οφείλει να είναι περισσότερο από ποτέ ανθρωποκεντρικό, ακολουθώντας ωστόσο πιστά τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων και του ιατρικού απόρρητου.

  • Οι ασθενείς δικαιολογημένα αναμένουν πλήρη προστασία της ιδιωτικής ζωής, εκτός εάν έχουν δοθεί ρητά άδειες, αλλά αναμένουν παράλληλα την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη.

15/04/19 12:47

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδράμει στην ασφάλεια των ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων ασθενών

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο “SERUMS”, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και με προϋπολογισμό €4.57 εκατομμύρια, με σκοπό τη διασφάλιση των ιατρικών δεδομένων σε έξυπνα συστήματα υγείας ασθενών Τη...

ΠαιδείαNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook