08.08.2022

  • Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα Δημοσιογραφία και Μέσα Επικοινωνίας στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

  • Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

  • Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του προσληφθέντα καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται να μάθει την Ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών.

  • Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

21/04/19 16:20

To Παν. Κύπρου προκηρύσσει 1 θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στη Δημοσιογραφία και MME

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Δημοσιογραφία και Μέσα Επικοινωνίας» στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο....

ΠαιδείαNews ·

To Παν. Κύπρου προκηρύσσει 1 θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στη Δημοσιογραφία και MME

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook