25.05.2022

  • Ακόμα και σήμερα, για δισεκατομμύρια ανθρώπους η γλώσσα παραμένει βασικό εμπόδιο για την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία και την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους.

  • Αυτό αποκλείει τα δισεκατομμύρια άτομα παγκοσμίως που δεν μιλούν άπταιστα ξένες γλώσσες.

  • Για τη δημιουργία FLORES, κάθε έγγραφο μεταφράστηκε πρώτα από έναν επαγγελματία μεταφραστή και στη συνέχεια επαληθεύτηκε από έναν ανθρώπινο συντάκτη.

  • Στη συνέχεια, προχώρησε στη φάση ελέγχου ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων για ορθογραφία, γραμματική, στίξη και μορφοποίηση και σύγκριση με μεταφράσεις από εμπορικούς κινητήρες.

02/10/21 14:10

To Facebook αναβαθμίζει τα συστήματα μετάφρασης σε όλο τον κόσμο!

Ακόμα και σήμερα, για δισεκατομμύρια ανθρώπους η γλώσσα παραμένει βασικό εμπόδιο για την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία και την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, παρά το γεγονός πως η φοίτηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες...

Digital Life ·

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook