26.04.2019

  • Οι κύριοι στόχοι της ΕΚΕ είναι: Με απόφαση της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΔΕΠΣΑ) την έρευνα υλοποίει ένα κονσόρτσιουμ πανεπιστημίων (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, Πανεπιστήμιο Frederick, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο UCLAN).

  • Για την περίοδο από το Νοέμβριο του 2017 μέχρι τον Μάιο του 2019 τον συντονισμό έχει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με Εθνικό Συντονιστή τον Καθηγητή Μάριο Βρυωνίδη.

  • Την έρευνα πεδίου συντονίζει το Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου του Πανεπιστημίου Κύπρου με Διευθυντή τον Δρ.

  • Χάρη Ψάλτη και επόπτρια τη λειτουργό του κέντρου Ειδική Επιστήμονα κα Άντρια Νικολάου.

14/09/18 12:50

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο συντονίζει την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα στην Κύπρο για το 2018-19

Τη Δευτέρα 17/9/18 ξεκινά στην Κύπρο η πραγματοποίηση της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (European Social Survey - ESS) η οποία είναι μια ακαδημαϊκή συγκριτική έρευνα που πραγματοποιείται ανά διετία σε όλη την Ευρώπη από το 2001. Η ΕΚΕ μετρά στάσεις, πεποιθήσεις και μοτίβα...

ΠαιδείαNews ·

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο συντονίζει την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα στην Κύπρο για το 2018-19

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook