12.08.2022

  • Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με την οποία προήχθησαν οι Κυριάκος Κούρος και Γεώργιος Κασουλίδης στην μόνιμη θέση Πρέσβη, Εξωτερικές Υπηρεσίες από τις 15/4/2016.

  • Το δικαστήριο έκρινε την έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής ως ανεπαρκώς αιτιολογημένη, αφού δεν προκύπτει με σαφήνεια το πώς διαμορφώθηκε η τελική κρίση της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

  • Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, δεν φαίνεται να έχουν τηρηθεί πρακτικά αλλά και ούτε έχει τεκμηριωθεί η αρτιότητα των πρακτικών σε συνεδρίες της Επιτροπής κατά τρόπο ώστε να καθίσταται ανέφικτος ο δικαστικός έλεγχος.

  • Σημειώνεται ότι η πείρα σε συνδυασμό με την αρχαιότητα, σύμφωνα με τη νομολογία, μπορεί να παρακάμψει ακόμα και πλεονέκτημα προβλεπόμενο από το Σχέδιο Υπηρεσίας, εφόσον οι υποψήφιοι είναι περίπου ισοδύναμοι σε αξία.

02/06/20 12:41

Το Δικαστήριο ακύρωσε απόφαση της ΕΔΥ για προαγωγή Πρέσβεων

Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με την οποία προήχθησαν οι Κυριάκος Κούρος και Γεώργιος Κασουλίδης στην μόνιμη θέση Πρέσβη, Εξωτερικές Υπηρεσίες από τις 15/4/2016. Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις προσφυγές που καταχώρησαν άλλοι...

rikNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook