26.02.2020

  • Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, στην ειδικότητα Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (Ευρωπαϊκή ή /και Μεσογειακή Ιστορία, 18ος-20οςαι.) στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

  • Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

  • Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του προσληφθέντα καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται να μάθει την ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών.

  • Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα θα θέσει τα δικά του κριτήρια για το επίπεδο επάρκειας της ελληνικής γλώσσας που απαιτείται.

02/02/19 10:26

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπ. Κύπρου: Προκήρυξη κενής θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, στην ειδικότητα «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (Ευρωπαϊκή ή /και Μεσογειακή Ιστορία, 18ος-20οςαι.)» στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό...

ΠαιδείαNews ·

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπ. Κύπρου: Προκήρυξη κενής θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook