17.10.2019

  • Είναι θετικό, σύμφωνα με τον οίκο, ειδικά για τις τράπεζες που διαθέτουν υψηλό επίπεδο δανείων τα οποία έλαβαν από το δεύτερο πρόγραμμα στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO II).

  • Ειδικότερα, ο DBRS σημειώνει το χαμηλό κόστος των κεφαλαίων TLTRO III σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση από την αγορά, καθώς ορισμένες τράπεζες σε αυτές τις χώρες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος χρηματοδότησης στις αγορές.

18/06/19 11:46

Θετικό για τις τράπεζες το νέο πρόγραμμα TLTRO III της ΕΚΤ

Είναι θετικό, σύμφωνα με τον οίκο, ειδικά για τις τράπεζες που διαθέτουν υψηλό επίπεδο δανείων τα οποία έλαβαν από το δεύτερο πρόγραμμα στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO II). Ο καναδικός οίκος εκφράζει την άποψη ότι το TLTRO III «μειώνει τις...

rikNews ·

Θετικό για τις τράπεζες το νέο πρόγραμμα TLTRO III της ΕΚΤ

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook