22.01.2020

  • Κλάδος (Πρόγραμμα Σπουδών): Θεολογία (4 Έτη, Πτυχίο) και σε νέα Π.Σ) Ειδικότητα/Γνωστικό Αντικείμενο: Χριστιανική Ηθική.

  • Κατηγορία: Σύμβαση Εργασίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού (πλήρης απασχόληση) Καθήκοντα: Διδασκαλία – Έρευνα – Διοίκηση Τόπος Εργασίας: Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, Ισοκράτους 1-7, Λευκωσία.

  • Ελάχιστα προσόντα: Τα ελάχιστα προσόντα που καθορίζονται στον Κανονισμό της Θ.Σ.Ε.Κ. και απαιτούνται για τη θέση του Λέκτορα είναι διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου και αποδεικτικά στοιχεία επάρκειας στην έρευνα.

  • Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα τιμαριθμική προσαρμογή ανέρχονται σε: Λέκτορας (Κλίμακα Α8-Α10, συνδυασμένες κλίμακες)€32,942.00

16/03/19 14:42

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου: Προκήρυξη μίας θέσης Λέκτορα στην Χριστιανική Ηθική

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.), Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), με απόφαση του Συμβουλίου της, της 2αςΝοεμβρίου 2016, προκηρύσσει και δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο γνωστικό αντικείμενο...

ΠαιδείαNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook