20.06.2019

  • Σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Δήμο Λεμεσού έχουν επιλεγεί τρία σημεία.

  • Σε όλους τους εμπλεκόμενους δήμους έχουν βρεθείτα τελικά σημεία εγκατάστασης των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών και έχουν ήδη προκυρηχθεί οι διαγωνισμοί για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού.

  • Τα σημεία βρίσκονται μέσα ή κοντά στο Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο του Δήμου όπου μπορεί να διατίθεται το παραγόμενο κομπόστ, αλλά όπου και καθημερινά διέρχεται πλήθος κόσμου που θα ενημερώνεται για τη διαδικασία της κομποστοποίησης.

  • Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 2η Τεχνική συνάντηση του προγράμματος στο Δημαρχείο της Ρόδου όπου παρουσιάστηκαν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των δράσεων, καθώς και ο προγραμματισμός-χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών δράσεων.

12/12/18 10:43

ΤΕΠΑΚ: Oι πρώτοι 12 μήνες της Πράξης ACUA του προγράμματος «INTERREG V-A Ελλάδα–Κύπρος 2014 – 2020»

Συμπληρώθηκαν ήδη με επιτυχία οι πρώτοι 12 μήνες της Πράξης ACUA (Autonomous Composting units for Urban Areas) η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου...

ΠαιδείαNews ·

ΤΕΠΑΚ: Oι πρώτοι 12 μήνες της Πράξης ACUA του προγράμματος «INTERREG V-A Ελλάδα–Κύπρος 2014 – 2020»

ΠαιδείαNews

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook