15.08.2022

    Το ερευνητικό έργο CONCORDIA αποτελεί μια μεγάλη κοινοπραξία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας HORIZON 2020. Το έργο αποσκοπεί στη διασύνδεση των δυνατοτήτων της Ευρώπης στον τομέα της διαδικτυακής ασφάλειας (cybersecurity) και προτείνει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μέσω ενός δικτύου αρμοδιοτήτων. Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός κοινού χάρτη πορείας για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη. Μια κοινοπραξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE), στην οποία συμμετέχουν εξέχουσες βιομηχανίες, πανεπιστήμια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικά εθνικά κέντρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, εγκαινιάζει το έργο H2020 CONCORDIA (Ανάπτυξη Δυνατοτήτων Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο για την Έρευνα και την Καινοτομία). To CONCORDIA θα καθοδηγήσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο δυνατοτήτων...
26/02/19 15:28

ΤΕΠΑΚ: Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Το ερευνητικό έργο CONCORDIA αποτελεί μια μεγάλη κοινοπραξία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας HORIZON 2020. Το έργο αποσκοπεί στη διασύνδεση των δυνατοτήτων της Ευρώπης στον τομέα της διαδικτυακής ασφάλειας (cybersecurity) και προτείνει ένα...

ΠαιδείαNews ·

ΤΕΠΑΚ: Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook