05.08.2020

  • Από τις ΜΕΧ των εταιρειών τα €3.125 εκ.αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  • Τα νοικοκυριά κατέχουν το μεγαλύτερο ποσό των ΜΕΧ ύψους €5.139 εκ.ή ποσοστό 37,7% επί των συνολικών χορηγήσεων και ακολουθούν οι εταιρείες με €4.685 εκ.ή 31,5%.

  • Οι χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μειώθηκαν στα €6.391 εκ.ή στο 19,4%, εκ των οποίων τα €4.581 εκ.παραμένουν ΜΕΧ.

  • Οι προβλέψεις των τραπεζών διαμορφώθηκαν στα €5.299 εκ.ή σε ποσοστό 52,2%.

19/09/19 20:31

Στο επίπεδο των €10 δισ. παραμένουν τα ΜΕΔ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ με ημερομηνία αναφοράς τις 30 Απριλίου του 2019, οι συνολικές ΜΕΧ παρέμειναν όπως και τον προηγούμενο μήνα (Μάρτιο του 2019) στα €10.144 εκατομμύρια, με το ποσοστό των ΜΕΧ έναντι των συνολικών χορηγήσεων να βρίσκεται στο 30,8%,...

rikNews ·

Στο επίπεδο των €10 δισ. παραμένουν τα ΜΕΔ

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook