19.01.2020

  • Τα έσοδα Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,4% (ή €553,2 εκ.) και ανήλθαν στα €5.028,0 εκ.την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου2019 (από €4.474,8 εκ.το 2018).

  • Μικρότερη αύξηση σημείωσαν οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις και οι επιχορηγήσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά €8,1 εκ. και €1,9 εκ.αντίστοιχα και ανήλθαν στα €35,4 εκ. και €25,0 εκ.

  • Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €71,5 εκ. και ανήλθε, για τη συγκεκριμένη περίοδο του 2019, στα €441,7 εκ.ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 το ποσό αυτό ανέρχετο στα €370,2 εκ.

  • Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, η μείωση αυτή περιορίζεται στα €80,4 εκ.(€69,9 εκ.το 2019 σε σύγκριση με €150,3 εκ.το 2018).

30/08/19 14:44

Στο 3,2% του ΑΕΠ το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης στο επτάμηνο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές δαπάνες κατά την περίοδο παρουσίασαν αύξηση 8,7% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν με ρυθμό 12,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Οι δαπάνες Οι συνολικές δαπάνες για τους πρώτους επτά μήνες...

rikNews ·

Στο 3,2% του ΑΕΠ το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης στο επτάμηνο

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook