03.08.2020

  • Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, με το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος εισφορές μέχρι και το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος φυσικού προσώπου, οι οποίες αφορούν: 1. Εισφορές σε ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής.

  • 3. Εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, ταμεία συντάξεων και ταμεία προνοίας.

06/12/19 20:18

Στο 1/5 του εισοδήματος οι φοροαπαλλαγές για ασφαλιστήρια και ταμεία προνοίας

Στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών αναφέρεται ότι σκοπός του νόμου που είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να αμβλυνθεί ο περιορισμός επί των εισφορών φυσικών προσώπων από το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος στο 1/5 αναφορικά...

rikNews ·

Στο 1/5 του εισοδήματος οι φοροαπαλλαγές για ασφαλιστήρια και ταμεία προνοίας

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook