10.04.2020

  • Τζαι αντί να φάω το φαίπου είχα έτοιμο που τα εψές, έκατσα τζαι έκαμα σκραμπλ αυκάμε καπήρες, απόλαυσα τα τζαι μετά φυσικά εφάν με οι τύψεις.

  • Μισή μέρα επέρασε τζαι ήδη έππεσα στα ανθυγιεινά, σε μιαν εφτομάν εν να είμαι παχύσαρκη με χοληστερόλη αν συνεχίσω έτσι, είμαι τζαι μιας κάποιας ηλικίας, εν να πάω παράπλευρη απώλεια.

  • Μετά τα υπαρξιακά, αποφάσισα να ξεκινήσω να δουλεύκωαλλά εθυμήθηκα ότι οι καπήρες δεν είναι αληθινό φαί οπότε έφαα τζαι το φαί που είχα που τα εψές.

  • Χορτασμένη τζαι με τες τύψεις φιμωμένες, έκατσα η ώρα τρεις να δουλέψω.

17/03/20 23:57

Στην απομόνωση, μέρα 1

Η ιδέα ήταν να ξυπνήσω όπως ξυπνώ κανονικά, να ετοιμαστώ όπως ετοιμάζομαι κανονικά, να φκω να πάω μια βόλτα δαμέ γυρόν στους δρόμους σαν να τζαι ήταν να επήαιννα δουλειά, τζαι να έρτω σπίτι να κάτσω να δουλέψω που σπίτι όπως μας υποχρεώσαν που τη δουλειά.  Τελικά εξύπνησα...

crouchy-ouf.blogspot.com ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook