12.07.2020

  • Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η Κεντρική Τράπεζα, ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 160 τον Ιούνιο 2019 σε 166 τον Σεπτέμβριο 2019.

  • Το συνολικό παθητικό αποτελείτο από μετοχές/μερίδια με €4,74 δις, δάνεια ύψους €789 εκατ και λοιπές υποχρεώσεις ύψους €154 εκ.

20/11/19 14:23

Στα €5,7 δισ το ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η Κεντρική Τράπεζα, ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 160 τον Ιούνιο 2019 σε 166 τον Σεπτέμβριο 2019. Το συνολικό ενεργητικό για την υπό αναφορά περίοδο αποτελείτο από μετοχές και συναφείς τίτλους με €3,35 δις, μη...

rikNews ·

Στα €5,7 δισ το ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook