05.06.2020

  • Παράλληλα, σημαντική βελτίωση παρουσίασε ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας, στο 26,5%.

  • Μετά την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 150 εκατομμύρια ευρώ, οι δείκτες κεφαλαίου κοινών μετοχών και κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος, ανήλθαν στο πολύ υψηλό, 19% και 21,7%, αντίστοιχα.

  • Η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί πλέον μερίδιο αγοράς 39% στις καταθέσεις, και 30% στα δάνεια.

25/04/19 11:44

Στα 320 εκ. τα κέρδη της Ελληνικής το 2018

Παράλληλα, σημαντική βελτίωση παρουσίασε ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας, στο 26,5%. Μετά την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 150 εκατομμύρια ευρώ, οι δείκτες κεφαλαίου κοινών μετοχών και κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος, ανήλθαν στο πολύ...

rikNews ·

Στα 320 εκ. τα κέρδη της Ελληνικής το 2018

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook