20.01.2020

  • Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019, ο συνολικός καθαρός νέος δανεισμός ανήλθε σε €908,6 εκατ, παρουσιάζοντας αύξηση €7,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

  • Εξάλλου, με βάση τα στοιχεία, ο συνολικός νέος δανεισμός στους πρώτους έξι μήνες του 2019 αντιστοιχεί στο 56% του συνολικού νέου δανεισμού ολόκληρου του 2018, ο οποίος διαμορφώθηκε στα €3,14 δισ.

  • Τα συνολικά καθαρά νέα δάνεια σύμφωνα με τη κατηγοριοποίηση της ΚΤΚ διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: Σημειώνεται ότι τα καθαρά νέα δάνεια αποτελούν νέες δανειακές συμβάσεις και δεν περιλαμβάνουν δανειακές συμβάσεις που έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης.

01/08/19 11:38

Στα €1,76 δισ ο νέος δανεισμός το πρώτο μισό του 2019

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία επεξεργάστηκε το ΚΥΠΕ, ο συνολικός νέος καθαρός δανεισμός την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε στα €1.757,9 εκατομμύρια, σε σύγκριση με €1.576,3 εκατ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μεγαλύτερη...

rikNews ·

Στα €1,76 δισ ο νέος δανεισμός το πρώτο μισό του 2019

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook