10.04.2020

    Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), πρέπει να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για τα ΜΑΠ(Σημ.1). Οι εισαγωγείς πρέπει να διαθέτουν στην αγορά μόνο συμμορφούμενα ΜΑΠ. Τονίζεται ότι οι χειρουργικές μάσκες(Σημ.2) δεν είναι ΜΑΠ, αλλά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας μετά από ενημέρωση που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλες αρμόδιες Αρχές, συνδέσμους κατασκευαστών και από ενδιαφερόμενα πρόσωπα στην Κύπρο που λόγω της αυξημένης ζήτησης σκοπεύουν να εισάγουν προστατευτικές μάσκες, ενημερώνει για τις πιο κάτω υποχρεώσεις: Προτού διατεθεί ένα ΜΑΠ στην αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, δηλαδή διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής...
26/03/20 18:11

Συστάσεις Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για μάσκες

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), πρέπει να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για τα ΜΑΠ(Σημ.1). Οι εισαγωγείς πρέπει να διαθέτουν στην αγορά μόνο συμμορφούμενα ΜΑΠ....

rikNews ·

Συστάσεις Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για μάσκες

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook