25.05.2022

  • Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, όπως μετονομάζεται το ΙΠΕ, με αναβαθμισμένο χαρακτήρα και διευρυμένη δράση, συμμετέχει, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Αντιπρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος.

10/04/19 10:33

Συμμετοχή του ΑΠΚΥ στο ΙΠΕ με τον Αντιπρύτανή του Καθηγητή Γιάννη Μανωλόπουλο

Ο σημαντικός ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον ώθησε και την Κυπριακή Δημοκρατία, να δώσει περισσότερη βαρύτητα στον τομέα αυτό και να προχωρήσει στην ανασύσταση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ).Στο Διοικητικό...

ΠαιδείαNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook