18.02.2019

  • Συνήθως οι παθήσεις αυτές είναι χρόνιες και απαιτούν συνεχή ιατρική παρακολούθηση, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν σημαντικά τον ασθενή, τόσο οικονομικά, κοινωνικά αλλά και σωματικά.

  • ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ* Οι παθήσεις που επηρεάζουν τους ενδοκρινείς αδένες του τραχήλου (θυρεοειδής και παραθυρεοειδείς αδένες) έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ολοένα και πιο συχνές, με υπολογιζόμενη επίπτωση στο γενικό πληθυσμό που πλησιάζει το 20%.

  • Εδώ επεισέρχεται η γνώση αλλά και η εμπειρία της ιατρικής ομάδας, η οποία θα λάβει υπόψιν όλα τα δεδομένα του ασθενούς και θα εξατομικεύσει την προτεινόμενη θεραπευτική στρατηγική στις συγκεκριμένες συνθήκες του ασθενούς.

  • Το πρώτο σημείο το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι το γεγονός ότι, η χειρουργική αντιμετώπιση δεν αποτελεί πανάκεια και δεν λύνει όλα τα προβλήματα των ενδοκρινών αδένων.

04/02/19 15:33

Σύγχρονες μέθοδοι χειρουργικής παθήσεων Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων

ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ* Οι παθήσεις που επηρεάζουν τους ενδοκρινείς αδένες του τραχήλου (θυρεοειδής και παραθυρεοειδείς αδένες) έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ολοένα και πιο συχνές, με υπολογιζόμενη επίπτωση στο γενικό πληθυσμό που πλησιάζει το 20%. Συνήθως οι...

υγείαnews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook