25.05.2020

  • Υπάρχουν επίσης νέες απαιτήσεις διαφάνειας για τους πληρεξουσίους συμβούλους, οι οποίοι συμβουλεύουν τους θεσμικούς επενδυτές σχετικά με τον τρόπο ψηφοφορίας στις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών.

  • Για να διασφαλιστεί ότι η πολιτική αμοιβών συμβάλλει στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της εταιρείας, οι επιδόσεις των διευθυντών πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς, μεταξύ άλλων και με κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

  • Επιπλέον οι μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πόσο πληρώνονται οι διευθυντές της εταιρείας και θα είναι σε θέση να επηρεάσουν αυτό.

  • Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν επίσης απαιτήσεις έγκρισης και γνωστοποίησης για συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (συνήθως μεταξύ της εταιρείας και του διευθυντή ή του μετόχου που ελέγχει).

07/06/19 15:08

Σε ισχύ από τη Δευτέρα η νέα οδηγία για τους μετόχους στην ΕΕ

Οι θεσμικοί επενδυτές και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων πρέπει να ενεργούν με διαφάνεια σχετικά με την πολιτική επενδύσεων και δέσμευσής τους και να αποκαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν υπόψη τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Υπάρχουν επίσης νέες...

rikNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook