31.05.2020

  • Ακολούθησε η κατηγορία Τράπεζες/ιδιωτικές Τράπεζες με 18,6% και 21,7% των δύο εκδόσεων αντίστοιχα και τα ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) με 9,7% και 8,7% αντίστοιχα.

  • Η συμμετοχή της Κύπρου επενδυτών από Κύπρο ανήλθε στο 6,2% για το 5ετές και 7,1% αντίστοιχα.

  • Η κατανομή Όπως σημειώνει το ΓΔΔΧ, τα δύο νέα ομόλογα προσέλκυσαν προσφορές από ένα ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας και διαφοροποιημένο εύρος επενδυτών.

  • Όσον αφορά την κατανομή ανά κατηγορία επενδυτών, οι διαχειριστές κεφαλαίων με 60% του της 5ετούς έκδοσης και 55,1% είχαν την πλειοψηφία των δύο εκδόσεων.

25/04/19 17:52

Σε διαχειριστές κεφαλαίων η πλειοψηφία της διπλής έκδοσης ομολόγων

Με βάση τα συνοπτικά της έκδοσης, που δημοσιοποίησε σήμερα το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, η συναλλαγή προσέλκυσε συνολικές προσφορές πέραν των €11 δισεκατομμυρίων (€4,8 δις για το 5ετές και €6,3 δις για το 30ετές), που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό προσφορών που έχει...

rikNews ·

Σε διαχειριστές κεφαλαίων η πλειοψηφία της διπλής έκδοσης ομολόγων

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook