15.07.2020

  • Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) καλεί τους δανειολήπτες που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) με έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το Σχέδιο διευκόλυνσης δανειοληπτών που εξαγγέλθηκε από το κράτος.

  • Σημειώνεται ότι, οι Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020.

  • Η διευκόλυνση που παρέχεται στους δανειολήπτες, οι οποίοι στις 31 Δεκεμβρίου 2018 παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών, επικεντρώνεται στην αποπληρωμή μόνο του εναπομείναντος κεφαλαίου (αρχικό δάνειο μείον οι μέχρι σήμερα αποπληρωμές).

  • Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Σχέδιο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ο Οργανισμός να ετοιμάσει τη σχετική επιστολή-προσφορά διευθέτησης του χρέους.

06/03/20 14:03

Σχέδιο διευκόλυνσης δανειοληπτών από τον Οργ. Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) καλεί τους δανειολήπτες που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) με έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το Σχέδιο διευκόλυνσης δανειοληπτών που εξαγγέλθηκε από το κράτος. Αναφορικά...

rikNews ·

Σχέδιο διευκόλυνσης δανειοληπτών από τον Οργ. Χρηματοδοτήσεως Στέγης

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook