08.08.2022

  • Καταδεικνύει ότι, παρόλο που υπάρχει μείωση της ρύπανσης, και οι τέσσερις περιφερειακές θάλασσες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρύπανσης μεγάλης κλίμακας.

  • 4.Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες για να βοηθήσει τα παράκτια κράτη σε όλη την Ευρώπη να αντιδρούν γρήγορα, αποτελεσματικά και αποδοτικά.

  • Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν σκάφη επιφυλακής για την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων και εξοπλισμό αντιμετώπισης της πετρελαϊκής ρύπανσης, καθώς και την υπηρεσία δορυφορικής παρακολούθησης πετρελαιοκηλίδων CleanSeaNet.

  • Η εκτίμηση βασίστηκε σε δημοσίως διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία συγκεντρώθηκαν κυρίως σε συνάρτηση με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.

24/09/19 21:08

Πρόβλημα ρύπανσης στις 4 περιφερειακές θάλασσες της Ευρώπης

Στην ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2019 ερώτησή του ο Κύπριος ευρωβουλευτής, ζητούσε από την Κομισιόν να πληροφορηθεί αν έχει προβεί σε αξιολόγηση του κινδύνου και των συνεπειών που μπορεί να έχει το φαινόμενο της αυξανόμενης θαλάσσιας ρύπανσης και αν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός...

rikNews ·

Πρόβλημα ρύπανσης στις 4 περιφερειακές θάλασσες της Ευρώπης

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook