04.12.2020

  • Προς το παρόν 21 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν νόμιμους κατώτατους μισθούς και σε 6 κράτη μέλη (Δανία, Ιταλία, Κύπρος, Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία) η προστασία των ελάχιστων μισθών παρέχεται αποκλειστικά από συλλογικές συμβάσεις.

  • Η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους εργαζομένους και η μείωση της εργασιακής φτώχειας δεν είναι μόνο σημαντική κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά και απαραίτητη για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάκαμψη.

  • Αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή και σταθερά κριτήρια για τον καθορισμό ελάχιστων μισθών, ενδεικτικές τιμές αναφοράς για να καθοδηγήσουν την αξιολόγηση της επάρκειας και τακτικές και έγκαιρες ενημερώσεις των ελάχιστων μισθών.

  • Τέλος, η πρόταση προβλέπει βελτιωμένη επιβολή και παρακολούθηση της ελάχιστης μισθολογικής προστασίας που καθιερώνεται σε κάθε χώρα.

28/10/20 15:14

Πρόταση οδηγίας για «επαρκείς ελάχιστους μισθούς» από Κομισιόν

Στόχος της οδηγίας είναι να μειωθεί ανισότητα των μισθών, η διατήρηση της εγχώριας ζήτησης, η ενίσχυση των κινήτρων για εργασία, η μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και η προστασία των εργοδοτών που πληρώνουν αξιοπρεπείς μισθούς έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού....

rikNews ·

Πρόταση οδηγίας για «επαρκείς ελάχιστους μισθούς» από Κομισιόν

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook