03.08.2020

  • Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση, στόχος είναι η ένταξη των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία, κατά τρόπο που να μην αντιβαίνει οποιανδήποτε συνταγματική διάταξη.

  • Με την υπερψήφιση της πρότασης σε νόμο προστίθεται, δεν δημιουργούνται νέες δημόσιες θέσεις, αλλά οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου αποκτούν τη δημοσιοϋπαλλική ιδιότητα και μονιμότητα.

  • Η πρόταση νόμου τύχει επεξεργασίας από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

11/10/19 11:38

Πρόταση νόμου για μονιμοποίηση αορίστου

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση, στόχος είναι η ένταξη των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία, κατά τρόπο που να μην αντιβαίνει οποιανδήποτε συνταγματική διάταξη. Με την υπερψήφιση της πρότασης σε νόμο προστίθεται, δεν...

rikNews ·

Πρόταση νόμου για μονιμοποίηση αορίστου

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook