09.08.2020

  • Αυτή η μη αιτιολόγηση δεν θίγει τις δικονομικές εγγυήσεις που παρέχονται στο οικείο κράτος μέλος, στο μέτρο που το Δικαστήριο, όταν επιβάλλει τέτοια κύρωση, οφείλει να την αιτιολογεί.

16/07/20 12:28

Πρόστιμο €5 εκ. σε Ρουμανία - Ιρλανδία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Συγκεκριμένα, με δύο σημερινές του αποφάσεις το τμήμα μείζονος συνθέσεως του ΔΕΕ δέχθηκε τις προσφυγές της Κομισιόν και διαπίστωσε, κατά πρώτον, ότι, κατά τη λήξη της ταχθείσας με την αιτιολογημένη γνώμη προθεσμίας, η Ρουμανία και η Ιρλανδία δεν είχαν θεσπίσει τα εθνικά...

rikNews ·

Πρόστιμο €5 εκ. σε Ρουμανία - Ιρλανδία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook