20.10.2019

  • Πολίτες, κυρίως Ευρωπαίοι, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι της Κύπρου, έχουν κάρτα νοσηλείας, για τους οποίους όμως εκκρεμεί η έκδοση του Δελτίου Μόνιμης Διαμονής στη Δημοκρατία.

  • Νεογέννητα και παιδιά κάτοχοι καρτών νοσηλείας χωρίς κυπριακή υπηκοότητα, τα οποία έχουν γεννηθεί στην Κύπρο από αλλοδαπούς γονείς και έχουν πιστοποιητικό γέννησης από τις Αρχές της Δημοκρατίας, αλλά δεν κατέχουν τις απαραίτητες άδειες διαμονής.

  • Σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το κόστος για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών θα καλύπτεται από τον ΟΚΥπΥ για όσο απαιτείται.

  • 3. Πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση και έχουν αποκτήσει νόμιμα δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

05/06/19 17:41

Προσωρινή ρύθμιση για δικαιούχους που έχουν δυσκολίες εγγραφής στο ΓεΣΥ

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το ΓΤΠ, έχοντας εντοπίσει δυσκολίες στην εγγραφή δικαιούχων που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, μέχρι να γίνουν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα από πλευράς Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και για να διασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι...

rikNews ·

Προσωρινή ρύθμιση για δικαιούχους που έχουν δυσκολίες εγγραφής στο ΓεΣΥ

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook