20.06.2019

  • Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.

  • 70(Ι)/2016), το 2ο συμπληρωματικό οριστικό καταλόγο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν σε Φαρμακοποιούς, στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, μέχρι 30/6/2019.

11/01/19 11:40

Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου σε Φαρμακοποιούς

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), το 2ο συμπληρωματικό οριστικό καταλόγο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας...

υγείαnews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook