24.04.2019

  • Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.

  • (ii) Σε περίπτωση που οι ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν την εκτέλεση καθηκόντων Ειδικής Ιατρικής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο.

  • 2017- 30/6/2019 ΘΕΣΗ: Α) Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης με ειδικότητα στην Ορθοπεδική και με ειδική εκπαίδευση ή έμμισθη εργασία τουλάχιστον 2 χρόνων, στην Παιδοορθοπεδική, από αναγνωρισμένα Κέντρα (Κλ.

  • ** (γ) Οι εξειδικεύσεις οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου είναι οι ακόλουθες: α) Εντατική Θεραπεία, Εντατική Θεραπεία Νεογνών, Παιδονευρολογία.

14/09/18 12:04

Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου - Ορθοπεδική

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση...

υγείαnews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook