16.12.2019

    Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρονται τόσο από τα σχολεία όσο και από το Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά και της ευρύτερης συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με φορείς και οργανισμούς που ενισχύουν τον επιστημονικό και περιβαλλοντικό εγγραμματισμό των μαθητών/ριών μας, σας πληροφορούμε ότι το Αστεροσχολείο προσφέρει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στη γνωριμία των μαθητών/ριών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων με τον Πλανήτη ΓΗ. Το περιεχόμενο των συγκεκριμένων προγραμμάτων συνάδει με τις γενικότερες επιδιώξεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη γνωριμία των μαθητών/ριών με το πλανητικό μας σύστημα, αλλά και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα προστασίας του Πλανήτη μας. 2. Πρόκειται για το κινητό...
10/12/18 20:06

Προγράμματα για την Αστρονομία και τον Πλανήτη ΓΗ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρονται τόσο από τα σχολεία όσο και από το Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά και της ευρύτερης συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας...

ΠαιδείαNews ·

Προγράμματα για την Αστρονομία και τον Πλανήτη ΓΗ

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook