17.11.2019

  • Το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη Είναι κοινή διαπίστωση πως η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητά της να προσελκύει ξένες επενδύσεις.

  • Εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελεί η Κύπρος, η ανάκαμψη της οποίας αποτυπώθηκε και στην εισροή ξένων επενδύσεων.

  • Για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, ως Invest Cyprus θεωρούμε ότι δημιουργήθηκε δυσανάλογος και αχρείαστος θόρυβος, τον οποίο ως Οργανισμός προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο της διεθνούς μας δραστηριότητας.

  • ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ Πρόεδρος Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων - Invest Cyprus

07/04/19 18:10

Πολυδιάστατη η προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων

Το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη Είναι κοινή διαπίστωση πως η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητά της να προσελκύει ξένες επενδύσεις. Εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελεί η...

sigmalive cyprus ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook