08.07.2020

  • Ενημερώνεται το κοινό ότι τα νοσηλευτήρια που έχουν συνάψει σύμβαση με τον ΟΑΥ για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας θα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και ότι ο κατάλογος θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

  • Σημειώνεται ότι βασική αρχή του ΓεΣΥ είναι το δικαίωμα του ασθενή να επιλέγει ελεύθερα τον παροχέα της επιλογής του.

  • Παραπομπή σε νοσηλευτήριο θα μπορεί να γίνεται και από ένα νοσηλευτήριο σε άλλο, προστίθεται.

  • Αυτές οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στο ιατρικό ιστορικό του δικαιούχου που είναι προσβάσιμος μέσω της Πύλης Δικαιούχων, προστίθεται.

01/06/20 19:15

Πληροφορίες για παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας στο ΓεΣΥ

Ενημερώνεται το κοινό ότι τα νοσηλευτήρια που έχουν συνάψει σύμβαση με τον ΟΑΥ για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας θα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και ότι ο κατάλογος θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σημειώνεται ότι «βασική...

rikNews ·

Πληροφορίες για παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας στο ΓεΣΥ

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook