06.12.2019

  • Πρόκειται, αναφέρει η ΟΕΚ , για θεραπεία που βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο με δημοσιευμένα ενθαρρυντικά αποτελέσματα μελετών φάσης 2.

  • Δεν πρόκειται, ξεκαθαρίζει, για καθιερωμένη θεραπεία, δηλαδή δεν καταγράφεται σε διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και ως εκ τούτου δεν αποτελεί ακόμα θεραπεία που χρησιμοποιείται στην καθημερινή πρακτική.

  • Καλεί, επίσης, τόσο τους ασθενείς όσο και τους θεράποντες ιατρούς να σέβονται τις αποφάσεις των ιατροσυμβουλίων, αφού αυτές λαμβάνονται, και οφείλουν να λαμβάνονται, στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων κατευθυντηρίων γραμμών και πρωτοκόλλων.

  • Η δημοσίευση αποτελεσμάτων φάσης 3 που θα επιτρέψουν ενδεχομένως την καθιέρωση της αναμένεται σε 3 περίπου χρόνια.

09/07/19 20:42

Πυρηνική ιατρική σε ασθενείς με προστάτη

Πρόκειται, αναφέρει η ΟΕΚ , για θεραπεία που βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο με δημοσιευμένα ενθαρρυντικά αποτελέσματα μελετών φάσης 2. Δεν πρόκειται, ξεκαθαρίζει, για καθιερωμένη θεραπεία, δηλαδή δεν καταγράφεται σε διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και ως εκ τούτου δεν...

rikNews ·

Πυρηνική ιατρική σε ασθενείς με προστάτη

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook